Nadzór – Realizacja – Obsługa

O FIRMIE:

INVISO NADZORY – To firma powstała w 2011r. zajmująca się nadzorowaniem oraz kierowaniem robotami budowlanymi.

Dodatkowo świadczymy usługi związane z doradztwem technicznym oraz kontrolą obiektów budowlanych.

Jako główny koordynator realizowanych projektów sprawujemy kontrolę nad pracą całego zespołu na budowie.

Pełnimy funkcję kierownika budowy / robót / rozbiórki, lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

Firma świadczy usługi przy inwestycjach mieszkalnych jednorodzinnych, wielorodzinnych, usługowych, ale także hal przemysłowych, magazynowych i obiektach hydrotechnicznych.

Funkcje techniczne oraz jego podstawowe zadania reguluje Prawo Budowlane, które jest dla nas wyznacznikiem działalności.

 Pragniemy przedłożyć Państwu ofertę współpracy w świadczeniu następujących usług :

– pełnienie nadzoru inwestorskiego przy inwestycjach budowlanych

– pełnienie funkcji kierownika budowy i robót przy realizacji inwestycji budowlanych

– nadzór i zarządzenie obiektami budowlanymi

– przeglądy budowlane roczne i pięcio letnie ( RÓWNIEŻ PLACE ZABAW  )

– założenie i prowadzenie książki obiektu budowlanego

– doradztwo techniczne