Oferta

Świadczone usługi:
inspektor nadzoru inwestorskiego
kierownik budowy
kierownik robót budowlanych
kierownik kontraktu
project manager
inwestor zastępczy
nadzór BHP na budowie
koordynacja wielobranżowa
pozwolenie na budowę
rozpoczęcie budowy
obsługa procesu inwestycyjnego
koordynacja prac na budowie
książka obiektu budowlanego
zarządzanie obiektami / nieruchomościami
przeglądy budowlane roczne
przeglądy budowlane 5 letnie
przeglądy budowlane półroczne : do końca maja , końca listopada
przeglądy placu zabaw : 5 letni, roczny, kwartalny, tygodniowy
adaptacja projektu typowego
odbiór mieszkania
pozwolenie na użytkowanie
przegląd instalacji gazowej
przegląd kominiarski
przegląd elektryczny
harmonogramy
odbiory końcowe
Plan BIOZ na budowie
konsulting budowlany
doradztwo techniczne
organizacja i prowadzenie budowy dla inwestorów indywidualnych
budowa domów