Realizacje


Budowa Hali Agregatów Prądotwórczych Huta Miedzi w Głogowie

Budynek zespołów prądotwórczych 6kV do zasilania obszarów chłodzenia Pieca Zawiesinowego i Pieca Elektrycznego w Hucie Miedzi „Głogów” wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu wokół obiektu w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Pirometalurgii KGHM Polska Miedź S.A. – Piec Zawiesinowy w Hucie Miedzi Głogów I”

Przedmiotem inwestycji budowlanej na rzecz KGHM Polska Miedź S.A. było zaprojektowanie, wybudowanie, wyposażenie i uruchomienie budynku zespołów prądotwórczych 6kV do zasilania obszarów chłodzenia Pieca Zawiesinowego i Pieca Elektrycznego w Hucie Miedzi „Głogów” w nowo budowanym obiekcie budowlanym o pow. Zabudowy 440,22m2, kubaturze 3839m3 , powierzchni użytkowej 373,16m2. Pow. Działki 4137,00 m2 , pow. Utwardzone dojazdów 1009,70 m2, pow. Chodników 102,40 m2. wraz z przyłączami elektroenergetycznymi, teletechnicznymi, wodnym i kanalizacyjnym.
Budynek został wykonany jako wielkoprzestrzenna hala w technologii lekkiej zabudowy o konstrukcji stalowej i żelbetowej. Ściany zewnętrzne z płyt warstwowych. Wewnątrz hali znajduje się pomieszczenie agregatów prądotwórczych. Wydzielone pożarowo zostały pozostałe pomieszczenia. Strop nad pomieszczeniami socjalnymi i technicznymi tworzy antresolę w hali agregatów.
W pomieszczeniach rozdzielni SN, rozdzielni NN oraz nastawni wykonano systemową podłogę podniesioną. Obiekt niepodpiwniczony. W budynku zlokalizowano komory transformatorowe, rozdzielnię NN, rozdzielnię SN, sterownię – nastawnię, zaplecze techniczne.
Zespoły prądotwórcze są przeznaczone do zasilania w sytuacjach awaryjnych związanych z zanikiem napięcia (napięć) zasilania podstawowego z głównych stacji zakładowych GST I 110/6 kV i GSE 6 kV przynależnych im rozdzielnic 6 kV obszarów chłodzenia pieca zawiesinowego w Hucie Miedzi Głogów. System awaryjnego zasilania przewidziany jest dla dwóch podsystemów technologicznych: obszar powietrza chłodzenia trzonu PZ i PE oraz obszar wody chłodzącej PZ i PE.
Dla każdego z tych obszarów przewidziano odrębne awaryjne zespoły agregatów prądotwórczych projektowane do zainstalowania w nowo projektowanym budynku agregatów prądotwórczych.

Okres realizacji 25.09.2015-09.11.2016r
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
Zleceniodawca: Delta Power Sp. z o.o.
Wartość Inwestycji: 11 800 000,00 zł netto

Zakład Wodociągów Związku Gmin Bychowo
55-110 Prusice Ul. Kolejowa
Gmina Prusice
55-110 Prusice ul. Rynek 1

Budowa Siedziby Związku Gmin Bychowo. Prusice ul. Kolejowa

Budynek administracyjny wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną przy ul. Kolejowej 30 w Prusicach. Obiekt powstał na
działce o pow. 0,318 ha.
Pow. Zabudowy 302,61m2,
tereny utwardzone 633,64m2,
pow. Zielone 1048,85 m2,
kubatura 2000m3.
Obiekt przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne podzielony funkcjonalnie na odrębne strefy: biuro obsługi klienta, pomieszczenia administracyjno-biurowe, sala konferencyjna z systemem multimedialnym, pomieszczenia z zapleczem socjalnym/technicznym.
Do obiektu wykonane zostały przyłącza: Energetyczne, kanalizacja sanitarna z biologiczną oczyszczalnią ścieków, przyłącze wodociągowe. Obiekt ogrzewany jest za pomocą pomp ciepła pozyskujących ciepło z czterech odwiertów gruntowych o głębokości 89m. Budynek wyposażony w wentylację mechaniczną nawiewano-wywiewną, klimatyzację, serwerownię i ogrzewan9ie podłogowe. Konstrukcja budynku: budynek w technologii tradycyjnej murowanej, na ławach żelbetowych, ściany zewnętrzne trójwarstwowe.
Prace prowadzone w obszarze objętym nadzorem Dolnośląskiego konserwatora zabytków.

Wartość Inwestycji: 1 738 838,70 zł brutto
Okres realizacji 09.2015-10-2016
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Budowa Zadaszenia Kosza Zasypowego przy Magazynie Soli U-2. PCC Rokita Brzeg Dolny

W ramach inwestycji przy istniejącym obiekcie magazynu soli U2 poddanemu remontowi i modernizacji na terenie PCC Rokita w Brzegu dolnym wybudowane zostało zadaszenie kosza zasypowego soli.
Wykonano wyburzenie ścian, podciągów, podwalin oraz posadzek,
W ramach inwestycji wykonano, ławy, stopy, ściany fundamentowe żelbetowe, przekładkę sieci: kanalizacyjnej, infrastrukturę elektryczną, kanalizacyjną oraz oświetleniową i dojazd do kosza zasypowego.
Fundament pod kosz zasypowy, Ściany z naświetlem świetlnym, Zadaszenie z Płyt Falistych cementowych CEMBRITT.
Posadzka betonowa przemysłowa wraz z odbojnicami przed koszem.
Brama wjazdowa drewniana

Elementy żelbetowe oraz murowane po otynkowaniu zabezpieczono przeciw agresywnemu środowisku powłokami malarskim MC DUR.
Szerokość obiektu uległa zmianie do 33,43m
Powierzchnia zabudowy uległa zmianie do 2011,22m2
Kubatura 24,425,10m3

Wartość Inwestycji: 420 000,00 zł brutto
Okres realizacji 05.2015-07.2016r.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Gmina Prusice
55-110 Prusice ul. Rynek 1

Budowa Placu Zabaw w Piotrkowicach 

W ramach inwestycji wykonane zostały następujące roboty:

 • demontaż istniejących urządzeń zabawowych placu zabaw przy szkole podstawowej w Piotrkowicach
 • korytowanie
 • wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku o gr. 30cm
 • montaż ogrodzenia drewnianego
 • montaż urządzenia wielozabawowego
 • montaż ławek
 • montaż kosza na śmieci
 • montaż huśtawek podwójnych wahadłowych 2 szt.
 • montaż huśtawki wagowej
 • montaż karuzeli
 • sprężynowiec hipopotam

Wartość Inwestycji 90 000,00 zł brutto
Okres realizacji :05.2015 do 08.2015r.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
Gmina Prusice
55-110 Prusice ul. Rynek 1

 Budowa Sieci Internetowej Szerokopasmowej w Gminie Prusice– Etap II

Kompleksowa realizacja projektu pn. Informatyzacja Gminy Prusice jako sposób na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
Przygotowanie dokumentacji projektowej, oraz budowa infrastruktury teletechnicznej i sieciowej, bezpośrednio związanej z udostępnieniem Internetu (sieci szerokopasmowej);
Dostawa sprzętu komputerowego
Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego i oprogramowania dla 78 gospodarstw domowych (Beneficjentów Ostatecznych
-Szkolenia komputerowe Przeprowadzenie szkoleń dla 78 uczestników projektu w zakresie podstaw obsługi komputera, programów biurowych Internetu
Przedmiotowe zamówienie zrealizowane jest w systemie zaprojektuj i wybuduj

-nadajnik radiowy/maszt na budynku świetlicy w Ligotce
-nadajnik radiowy/maszt w Kaszycach Wielkich
-nadajnik radiowy/maszt w Kopaszynie

Wartość Inwestycji : 864 075,00 zł brutto
Okres realizacji : 12.03.2015 do 30.12.2015
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

 

Remont i Modernizacja Magazynu Soli U-2. PCC Rokita Brzeg Dolny 

W jednokondygnacyjnym budynku magazynowym soli z lat 70 XX wieku zakładu chemicznego PCC Rokita brzeg dolny przeprowadzono kapitalny remont skorodowanej konstrukcji żelbetowej jednonawowej hali.
W ramach remontu i modernizacji wykonano naprawy:

 • słupów żelbetowych, rygli, płatwii
 • ramy żelbetowe
 • krokwie żelbetowe
 • płatwie żelbetowe
 • jętki żelbetowe
 • ściany murowane z cegły pełnej / bloczków betonowych
 • montaż nowych płatwii kalenicowych żelbetowych prefabrykowanych
 • montaż nowych płatwii drewnianych
 • wykonanie nowego pokrycia dachowego z Płyt CEMBRIT wraz z orynnowaniem i odwodnieniem dachu (stare pokrycie dachowe z płyt Azbestowych zostało rozebrane i zutylizowane)
 • nowa instalacja odgromowa
 • Nowe bramy i drzwi drewniane
 • Wykonano wzmocnienie, jętek krokwi i węzłów krokwiowo jętkowych taśmami węglowymi i matami CFRP typu S+P
 • Zamontowano nowe pasma świetlne
 • Oczyszczenie skorodowanej konstrukcji stalowej tzw. Gołębnika wraz z wykonaniem nowych powłok malarskich zabezpieczających przeciw korozji.
 • wykonanie nowej obudowy ścian z Płyt falistych cementowych CEMBRITT

Wszystkie prace prowadzone były w ciągle użytkowanym obiekcie, w środowisku bardzo agresywnym dla stali i betonu C5-I.
Wykonywano reprofilację wraz z oczyszczeniem stali zbrojeniowe z korozji , wzmocnieniem dodatkową stalą zbrojeniową, zabezpieczeniem antykorozyjnym i przywróceniu do przekrojów poprzednich na odpowiedniej warstwie szczepnej, wszystkie powierzchnie betonowe zostały zabezpieczone farbami specjalistycznymi MC-DU 2496 CTP

Wymiary hali długość 72,65m, szerokość 29,50m, wysokość 15,50m
Powierzchnia zabudowy 1 976,11m2
Powierzchnia netto 1 906,11m2
Kubatura 24 222,72m3

Wartość Inwestycji: 3 200 000,00 zł brutto
Okres realizacji 08.2015-07.2016 –
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Gmina Prusice
55-110 Prusice ul. Rynek 1

Budowa Sieci Internetowej Szerokopasmowej w Gminie Prusice – Etap I 

Kompleksowa realizacja projektu pn. Informatyzacja Gminy Prusice jako sposób na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
-Przygotowanie dokumentacji projektowej, oraz budowa infrastruktury teletechnicznej i sieciowej bezpośrednio związanej z udostępnieniem Internetu (sieci szerokopasmowej);
-Dostawa sprzętu komputerowego
-Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego i oprogramowania dla 120 gospodarstw domowych Beneficjentów Ostatecznych
-Szkolenia komputerowe Przeprowadzenie szkoleń dla 120 uczestników projektu w zakresie podstaw obsługi komputera, programów biurowych i Internetu
Przedmiotowe zamówienie zrealizowane jest w systemie zaprojektuj i wybuduj

-nadajnik radiowy/maszt na budynku Ratusza w Prusicach (wpisany do rejestru zabytków)
-nadajnik radiowy/maszt na budynku Kościoła w Strupinie (wpisany do rejestru zabytków)
-nadajnik radiowy/maszt na budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Prusicach + budowa serwerowni
-nadajnik radiowy/maszt na budynku Zespołu Szkół w Prusicach
-nadajnik radiowy/maszt na budynku świetlicy w Zakrzewie
-nadajnik radiowy/maszt na budynku szkoły w Piotrkowicach
-nadajnik radiowy/maszt na budynku szkoły w Skokowie
-nadajnik radiowy/maszt na budynku świetlicy we Wszemirowie
-nadajnik radiowy na budynku świetlicy w Pawłowie Trzebnickim
-nadajnik radiowy/maszt na Zbiorniku Retencyjnym Wody w Brzeźnie
-nadajnik radiowy/maszt na budynku świetlicy w Górowie
-nadajnik radiowy/maszt w Krościnie Wielkiej
-nadajnik radiowy/maszt w Świerzowie
-nadajnik radiowy/maszt na budynku świetlicy w Kaszycach Wielkich

Wartość Inwestycji: 1 582 272,00 zł brutto
Okres realizacji: 03.02.2014 do 31.03.2015
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Gmina Prusice
55-110 Prusice ul. Rynek 1

 Budowa boiska Wielofunkcyjnego w Strupinie 

Inwestycja polegała na wybudowaniu obiektu sportowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 40 x 22,5 m, w technologii poliuretanowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i oświetleniem – 4 słupy o wysokości 10m i 8 lampami
Boisko ogrodzone ogrodzeniem z siatki plecionej o wysokości 4m
z oświetleniem ogrodzeniem, chodnikiem, ścianką do tenisa i urządzeniami sportowymi
Obiekt wyposażony w : bramki do piłki nożnej, ręcznej, bramki do mini piłki nożnej, słupki do gry w tenisa, siatkówkę, kosze do gry w koszykówkę, ścianę do gry w squascha
Dzięki realizacji tej inwestycji społeczność lokalna wzbogaciła się o nowoczesny obiekt, na którym można uprawiać szeroką gamę dyscyplin sportowych, takich jak np. tenis, siatkówka, koszykówka, piłka nożna piłka ręczna i wiele innych
W ramach inwestycji obiekt wyposażono również w ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery i chodniki.
Prace prowadzone w obszarze objętym nadzorem Dolnośląskiego konserwatora zabytków.

Powierzchnia działki 12 181,00m2
Powierzchnia boiska 891,20m2
Powierzchnia chodników 201,80m2
Powierzchnie zielone 2292,00m2

Wartość Inwestycji 498 150,00 zł brutto
Okres realizacji : 09.2015 do 04-2016
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Gmina Prusice
55-110 Prusice ul. Rynek 1

 

 


Budowa Boiska Wielofunkcyjnego w Piotrkowicach

Inwestycja polegała na wybudowaniu obiektu sportowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 40 x 22,5 m, w technologii poliuretanowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i oświetleniem – 4 słupy o wysokości 10m i 8 lampami
Boisko ogrodzone ogrodzeniem z siatki plecionej o wysokości 4m
Oświetleniem ogrodzeniem, chodnikiem, ścianką do tenisa i urządzeniami sportowym.
Obiekt wyposażony w : bramki do piłki nożnej/ ręcznej, bramki do mini piłki nożnej, słupki do gry w tenisa/ siatkówkę, kosze do gry w koszykówkę, ścianę do gry w squascha
Dzięki realizacji tej inwestycji społeczność lokalna wzbogaciła się o nowoczesny obiekt na którym można uprawiać szeroką gamę dyscyplin sportowych, takich jak np. tenis, siatkówka, koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna i wiele innych
W ramach inwestycji obiekt wyposażono również w ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery i chodniki.
Prace prowadzone w obszarze objętym nadzorem Dolnośląskiego konserwatora zabytków.

Powierzchnia działki 15 786m2
Powierzchnia boiska 891,20m2
Powierzchnia chodników 167m2
Powierzchnie zielone 1306m2

Wartość Inwestycji 532 000,00 zł brutto
Okres realizacji : 09.2015 do 04-2016
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Gmina Prusice
55-110 Prusice ul. Rynek 1

 Budowa Placu Zabaw w Skokowie 

Przedmiotem inwestycji było zbudowanie ogrodzonego placu zabaw z nawierzchnią syntetyczną EPDM wielobarwną nawiązującą do roślinności oraz wody, o wymiarach 15,30 x 32,80m i powierzchni 394,10m2 na planie zbliżonym do litery L. Wraz z dojściem chodnikiem z kostki brukowej.
Plac Zabaw wyposażono w 9 urządzeń zabawowych:

 • huśtawka wagowa Tarantula
 • Łuk linowy
 • Bujak Delfin
 • Bujak Statek
 • Zestaw zabawowy Dżungla
 • Zestaw Zabawowy Wilk morski
 • Łódź Pirata
 • Zestaw Zabawowy Statek Duży
 • Huśtawka pojedyncza Dżungla
  Oraz elementy małej architektury :
 • ławki parkowe – 5szt.
 • kosze na śmieci – 6 szt.
 • Tablica informacyjna z regulaminem oraz wycieraczka
  Prace prowadzone w strefie K objętej nadzorem Dolnośląskiego konserwatora zabytków.
  Działka ogółem 11 808m2
  Plac zabaw 394,10m2
  Utwardzenia z kostki brukowej 42,20m2

Wartość Inwestycji
Okres realizacji : 2015
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
Gmina Prusice
55-110 Prusice ul. Rynek 1

 


Budowa Placu Zabaw w Kaszycach Wielkich

Prace prowadzone w obszarze objętym nadzorem Dolnośląskiego konserwatora zabytków.
Inwestycja polegała na wykonaniu:
-placów utwardzonych i chodników

 • Budowa Wiaty drewniane
 • wykonanie ogrodzenia, placu do grillowania
  Montaż urządzeń zabawowych dla dzieci:
 • huśtawka podwójna wahadłowa
 • huśtawka wagowa
 • bujak sprężynowy
 • karuzela
 • wieża wspinaczkowa linowa
 • zestaw wielozabawowy
 • Ławki i kosze na śmieci
 • Ławo-stół
 • Regulamin
  Nawierzchnia bezpieczna na placu zabaw piaszczysta gr. 30cm

Wartość Inwestycji 88 436,88 zł brutto
Okres realizacji : 09- 2014 do 12 -2014
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Gmina Prusice
55-110 Prusice ul. Rynek 1

Budowa budynku usługowego świetlicy wiejskiej oraz niezbędnej infrastruktury technicznej wraz z zagospodarowaniem terenu w plac zabaw, siłownie zewnętrzną oraz ścieżkę zdrowia w Zakrzewie dz. nr 31/1 w Zakrzewie

W ramach inwestycji powstał od podstaw budynek świetlicy wiejskiej w którego skład wchodzą:
Budynek wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną. Obiekt przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne podzielony funkcjonalnie na odrębne strefy: biuro, , sala zabawowa z systemem multimedialnym, pomieszczenia z zapleczem socjalnym/technicznym.
Do obiektu wykonane zostały przyłącza: Energetyczne, kanalizacja sanitarna z szambem, przyłącze wodociągowe. Obiekt ogrzewany jest za pomocą pomp ciepła pozyskujących ciepło z pięciu odwiertów gruntowych o głębokości 95m. Budynek wyposażony w wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną,. Konstrukcja budynku: budynek w technologii tradycyjnej murowanej, na ławach żelbetowych, ściany zewnętrzne trójwarstwowe.
Plac zabaw
Siłownia zewnętrzna
Ścieżka zdrowia
Ogrodzenie terenu
Prace prowadzone w obszarze objętym nadzorem Dolnośląskiego konserwatora zabytków.
Powierzchnia zabudowy 269,94m2
Powierzchnie utwardzone 911,72m2
Teren biologicznie czynny 3832,34m2
Powierzchnia działki 5014m2
Wymiary budynku 19,90 x 13 i wysokość 10m

Wartość Inwestycji 1 281 660,00 zł brutto
Okres realizacji: 17-02-2014 do 30-08-2014
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Gmina Prusice
55-110 Prusice ul. Rynek 1

 Przebudowa Świetlicy w Krościnie Wielkiej. Przebudowa więźby dachowej, pokrycia dachowego, remont elewacji wraz w wymianą stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej oraz wewnętrznej. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w oparciu o głębinową pompę ciepła. Wraz z wykonaniem nowych sanitariatów, posadzek, tynków ścian wewnętrznych , sufitów podwieszanych. dz. nr 58/13 w Krościnie Wielkiej

W ramach inwestycji przeprowadzono kompletną wymianę więźby dachowej na dźwigary stalowe oparte na nowych wieńcach obwodowych ścian nośnych.
Wykonano obwodową podcinkę budynku stanowiąca izolację poziomą ścian obwodowych , nowa izolacje poziomą pod posadzkową przeciwwodną oraz termiczną,
Wymieniono kompletnie stolarkę otworowa zewnętrzną oraz wewnętrzną.
Wykonano termomodernizację budynku wykonując ocieplenie ścian i połaci dachu.
Nowe tynki wewnętrzne , nowe posadzki ,
Instalację CO opartą o gruntowy wymiennik ciepła ( Pompa ciepła 5 odwiertów głębinowych na głębokość 100mb).
Wymieniono całościowo instalacje elektryczne oraz zwiększono Moc przyłączeniową obiektu.
Prace prowadzone w obszarze objętym nadzorem Dolnośląskiego konserwatora zabytków.

Powierzchnia użytkowa 334,96m2
Kubatura 1100,70m3
Wymiary 31,50 x 10,90 i wysokości 6,52m

Wartość inwestycji 850 000,00 zł brutto
Okres realizacji 2.04.2014 do 30.07.2014r.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Gmina Prusice
55-110 Prusice ul. Rynek 1

 Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Kaszycach Wielkich

oraz infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu: przyłącze wodociągowe, zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem bezodpływowym na nieczystości ciekłe, dojazd utwardzony z miejscami postojowymi na samochody osobowe oraz Pergolą / trejażem roślinnym, wiata na śmieci, ławki, stojaki na rowery i śmietniki.

Budynek wpisany do wojewódzkiej ewidencji zabytków, podlegający ochronie konserwatorskiej zlokalizowany jest w obrębie historycznego układu ruralistycznego wsi ujętej w wykazie zabytków archeologicznych ( wieś o metryce średniowiecznej).

Wykonano nowe przyłącze wodne, energetyczne , sanitarne do nowego zbiornika bezodpływowego.
W budynku wykonano iniekcje krystaliczne.
Odnowiono parkiety, wykonano nowy układ pomieszczeń wraz z instalacjami o wentylacją mechaniczną, odnowiono pokrycie dachu wraz z odtworzeniem i wzmocnieniem więźby dachowej.
modernizacja wiekowego obiektu objęła także wymianę kompletnej instalacji elektrycznej, wodnej i kanalizacyjnej (z budową zbiornika), a także montaż nowoczesnego systemu ogrzewania opartego na promiennikach podczerwieni współpracujących z podgrzewaną sterowaną automatycznie centralą wentylacyjną
Obiekt wyposażony w mechaniczną Pochylnię dla niepełnosprawnych oraz wózek schodowy dostawny

Powierzchnia zielona działki 300 m2
Powierzchnie utwardzone 595m2
Powierzchnia Zabudowy 221m2
Kubatura 1436m3
Powierzchnia użytkowa 222m2

Wartość Inwestycji 699 000,00 zł brutto
Okres realizacji : od 05-02-2014 do 08-08-2014r
inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Gmina Prusice
55-110 Prusice ul. Rynek 1

 Rozbudowa Placu Zabaw w Świerzowie na działce nr 93

Plac Zabaw wyposażony w następujące urządzenia zgodne z PN-N-97050-1
-Zjeżdżalnia “Dino”, nr katalogowy:
-Ławka “Agatka”, nr katalogowy: /2 szt./
-Huśtawka sprężynowa “Zwierzak” biedronka,
-Huśtawka sprężynowa “Ryś max”,
-Karuzela “Jaś 2”,
-Stół z ławkami betonowy “Biesiada”,
-Regulamin ze stojakiem rowerowym,
-Kosz parkowy “6”,
Powierzchnia Placu Zabaw 170,50m2
Prace prowadzone w obszarze objętym nadzorem Dolnośląskiego konserwatora zabytków.
Wartość Inwestycji 50 000,00 zł brutto
Okres realizacji : 2014
inspektor Nadzoru Inwestorskiego
Gmina Prusice
55-110 Prusice ul. Rynek 1

 Przebudowa Świetlicy wiejskiej, budowa infrastruktury technicznej, dojazd, miejsca postojowe dla samochodów osobowych, ciągi piesze oraz zagospodarowanie terenu z mała architekturą i ogrodzeniem w Piotrkowicach. Dz. nr 28/1; 29/1 i 363 

W ramach inwestycji przeprowadzono
roboty rozbiórkowe,
ziemne,
roboty budowlane,
remont dachu,
wymianę stolarki okiennej oraz drzwiowej wewnętrznej oraz zewnętrznej,
cyklinowanie i lakierowanie parkietu w Sali głównej, nowe podłogi w całym obiekcie wraz ze sceną,
malowanie, profilacja ścian, sufitów,
nowe instalacje elektryczne , ogrzewanie, Wod. Kan.
Teren został ogrodzony ogrodzeniem : panelowym wraz z bramą przesuwną oraz ogrodzeniem z gabionów wypełnionych granitem. Zagospodarowanie terenu oraz mała architektura z zielenią, ławkami, koszami na śmieci, chodniki.

Prace prowadzone w obszarze objętym nadzorem Dolnośląskiego konserwatora zabytków.
Powierzchnia działki 1360m2
Powierzchnie utwardzone 340m2
Powierzchnia zabudowy 313m2
Kubatura 900m3
Powierzchnia użytkowa 262.10m2
Wymiary 25,60 x 12,23 wysokość 4,98m

Wartość inwestycji 735 000,00zł brutto
Okres realizacji: 21-02- 2014 do 14-08-2014
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – koordynator

Gmina Prusice
55-110 Prusice ul. Rynek 1

Budowa Biblioteki Miejskiej w Prusicach

Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Prusicach przy ul. Żmigrodzkiej – Multiteka

Przedmiot inwestycji obejmował: budowę od podstaw wraz z wyposażeniem go w sprzęt multimedialny i meble nowoczesnego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Prusicach.
Prace prowadzone w obszarze objętym nadzorem Dolnośląskiego konserwatora zabytków.
Obiekt powstał na
działce o pow. 2,5733 ha,
powierzchnia działki w granicach opracowania wyniosła 3 100,80m2 , pow. Zabudowy 698,34m2,
pow. Utwardzone 383,47m2,
pow. Zieleni 1995,49m2 ,
kubatura 4539,21m3.
Długość 47,84m Szerokość 15,36m Wysokość 9,00m.
Obiekt przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne podzielony funkcjonalnie na odrębne strefy:

 • Gminna biblioteka publiczna świadcząca nieodpłatnie usługi biblioteczne wyposażona w meble i sprzęt multimedialny
 • Sala konferencyjna umeblowana z systemem multimedialnym
 • Recepcja / bufet
 • Holl z zapleczem socjalnym/wc, technicznym;
 • Pomieszczenie administracyjno-biurowe
  Do obiektu wykonane zostały przyłącza : Energetyczne, teletechniczne + światłowód, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, przyłącze wodociągowe, przyłącze sieci ciepłowniczej.
  Budynek wyposażony w wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną, klimatyzację, serwerownię, ogrzewanie kanałowe,
  Fundamenty i ściany fundamentowe Żelbetowe z kompletną izolacją , ściany nośne murowane z trzpieniami i wieńcami, Stropy i dachy : stalowe , drewniane i żelbetowe. Budynek ocieplony wełną mineralną. Pokrycie dachu dachówką. Elementy wykończeniowe wnętrz : stolarka aluminiowa + PORTA , tynki, gładzie, malowanie, glazura , sufity podwieszane kasetonowe, panele podłogowe , wykładziny.

Wartość inwestycji : 2 152 484,91 zł brutto
Okres realizacji Inwestycji od 09-2013 do 04-2014r.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – koordynator

Gmina Prusice
55-110 Prusice ul. Rynek 1

  Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Prusicach – Kino – Mediateka

Termomodernizacja i przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach przy ul. Jana Pawła II 7– etap I POM – Prusicki Obiekt Multifunkcyjny

Przedmiotem inwestycji było: realizacja zadania obejmującego wybrane roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja i przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach – etap I w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Rozwój infrastruktury kultury – priorytet 3 – Infrastruktura domów kultury w obiekcie budowlanym o pow. Zabudowy 602,60m2, kubaturze 2707m3 , powierzchni użytkowej 1 103,01m2 znajdującym się w strefie konserwatorskiej w zakresie:
a) przebudowa i remont wszystkich pomieszczeń na parterze budynku
c) wymiany wybranej stolarki drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej na parterze
d) remontu schodów zewnętrznych,
e) wykonania pochylni dla osób niepełnosprawnych.
f) wykonania systemu audiowizualnego i oświetlenia dla sali widowiskowej
g) przebudowy sceny
h) dobudowy podestu sceny i schodów;
i) modernizacji instalacji elektrycznej z wyposażeniem
j) montażu instalacji systemu regulowanego oświetlenia sceny oraz widowni
k) montażu instalacji systemu nagłośnienia sceny i widowni
f) montażu akustycznego sufitu podwieszanego (wyspowy)
g) montażu akustycznej obudowy ściany tylnej w sali widowiskowej
h) obudowy ścian bocznych sali widowiskowej oraz sceny płytami g-k wraz z izolacją akustyczną z wełny mineralnej
i) remontu posadzki w sali widowiskowej
j) remontu posadzki podestu scenicznego
k) montażu elektrycznych rolet zacieniających
l) montażu obudowy grzejników
q) robót wykończeniowych.
Prace prowadzone w obszarze objętym nadzorem Dolnośląskiego konserwatora zabytków.

Wartość inwestycji : 663 000,00 zł brutto
Okres realizacji Inwestycji od 09-2013 do 01-2014r.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Zespół Szkół w Prusicach
55-110 Prusice ul. Żmigrodzka 43

 Prusickie Centrum Fitness - PCF

Przebudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarno-higienicznym oraz przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania szatni na salę do ćwiczeń w budynku Zespołu Szkół w Prusicach przy ul. Żmigrodzkiej 43.

Inwestycja polegała na przebudowie pomieszczeń Sali gimnastycznej, zespołu szatniowo- sanitarnego oraz szatni na potrzeby urządzenia nowoczesnej siłowni oraz Sali do fitness :
W obiekcie o pow. Zabudowy 6720m2,
powierzchni użytkowej 7956m2
zakres zadania obejmował powierzchnie użytkową 480m2.
Kategoria zagrożenia ludzi ZL III, klasa odporności ogniowej D.
Obiekt udostępniony dla osób niepełnosprawnych.
-Sala siłowni została wyposażona w instalacje elektryczną, niskoprądową, Internet, monitoring, nagłośnienie, telewizja, sygnalizacja alarmowa.
-Wykonano zwiększony układ wentylacji wyciągowej i klimatyzacji.
Przebieralnie damskie i męskie wykonane z WC i natryskami, wydzielone pomieszczenie sauny fińskiej dla 9 osób z natryskami leżakami i ławką podgrzewaną.
Wykonano dwie salki do fitnessu z możliwością połączenia w jedną.
Posadzki w pomieszczeniach sportowych wykonane z poliuretanu bez spoinowego.
Nowoczesne okładziny drewniane z płyt meblowych ścian i stropów.
Sauna wykonana ze świerku syberyjskiego oraz murowanych cegłami solnymi podświetlanymi ścianami

Wartość inwestycji : 885 400,43 zł brutto + Wyposażenie 450 000,00 zł
Okres realizacji 08.2013-01.2014
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego


Dom Indywidualny Wrocław ul. Steinhausa 2

Prace prowadzone w obszarze objętym nadzorem Dolnośląskiego konserwatora zabytków.

Wartość Inwestycji : 1 200 000, 00 zł brutto
Okres realizacji – 10.2012-08-2013 – Kierownik Budowy

 MODERNIZACJA JAZU WROCŁAW OPATOWICE

Remont konstrukcji budowlanej jazu.
Wymiana zamknięć głównych z sektorów na klapy.
Wymiana napędów zamknięć głównych.
Wymiana instalacji elektrycznej zasilającej i sterowniczej.
Wykonanie nadbudówek na przyczółkach i filarach
Remont kładki komunikacyjnej nad jazem.
Przebudowa przepławki dla ryb.
Wykonanie zamknięć remontowych od strony W.G. i W.D. Modernizacja ubezpieczeń brzegowych przy jazie.

Jaz Opatowice, to jaz trójprzęsłowy: światło każdego z przęseł wynosi 32,00 m, co daje łącznie 96,00 m światła dla przepływu wody.
Długość całkowita konstrukcji wynosi 103,78 .
Spad wynosi 2,00 m (spad przy normalnym piętrzeniu wynosi 2,46 m). Jaz ma możliwość przeprowadzenia przepływu o wielkości 580 m3/s. Został wykonany w technologii żelbetowej.
Wyposażony jest w każdym przęśle w zamknięcie sektorowe.
W korpusie jazu przebiega podwodna galeria dla potrzeb jego obsługi.
Jaz wyposażony jest w kilka systemów: odmrażania, wentylacyjny, odwadniania i płukania. Inne elementy jazu to budynek, w którym znajduje się sterownia jazu, przepławka dla ryb, oraz most jazowy, udostępniony do ruchu pieszego i rowerowego, zapewniający komunikację z Wyspą Opatowicką.

Okres realizacji od 09-2012r. do 02-2013r.
Wartość Inwestycji 38 000 000,00 zł netto
Pełniona funkcja : kierownik robót

 

Budowa Zabudowy Bliźniaczej Wilczyce koło Wrocławia

Wartość Inwestycji : 900 000,00zł brutto
Okres realizacji : 2012-2013 –
Kierownik budowy
INVISO Jacek Jaskuła
56-100 Wołów
Ul. Zwycięstwa 31/1
www.inviso-nadzory.pl
Budynek Mieszkalny Wrocław II Etap

Budowa Budynku Mieszkalnego we Wrocławiu przy ul. Ślężnej W II etapie inwestycji zaprojektowano 110 mieszkań o powierzchni od 28 mkw do 97 mkw. Budynek z garażem podziemnym. Konstrukcja Żelbetowa z wypełnieniem przestrzeni bloczkiem Silka.
Wysokość mieszkań od 2,65m – Apartamenty o wysokości powyżej 3m – Przestronne balkony, tarasy i ogródki – Duże przeszklenia okna – Starannie zaprojektowane części wspólne – Szybkie, nowoczesne windy – Dyskretny system bezpieczeństwa – Materiały wysokiej jakości – kamień, szkło, stal i drewno – Bezpieczny podziemny parking – Wnętrze osiedla wyłączone z ruchu samochodowego
Powierzchnia działki 3922m2
Powierzchnia zabudowy 2356,3m2
Powierzchnia utwardzona 366,62m2
Powierzchnia użytkowa mieszkań 5640,30m2
Powierzchnia użytkowa części podziemnej 4802,80m2
Kubatura 32 627,50m3
Wysokość budynku 23,99m

Okres realizacji 10-10-2012r do 23-11-2012r.
Pełniona funkcja : kierownik robót
Wartość Inwestycji 19 000 000,00 zł netto

 

Budowa Hotelu B&B Wrocław" 

Dla Francuskiej Sieci Hoteli Budowa hotelu We Wrocławiu przy ul. Ks. Piotra Skargi 24-28,30, „Budowa Hotelu z garażem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną ( przyłącze wody, kanalizacji ogólnospławnej, telefoniczne, energetyczne, zewnętrzna kanalizacja deszczowa, przebudowa sieci c.o. , telefonicznej, kanalizacyjnej, oświetlenia ulicy) i zjazdem z ulicy” projekt hotelu na 140 pokoi dostosowany dla osób niepełnosprawnych,
pow. terenu 2058m2 –
pow. zabudowy 768,40m2 –
pow. utwardzone. 1131,80m2 –
pow. biol. czynna 157,80 m2 –
kubatura 17179,25 m2 –
pow. użytk. 4551,35 m 2 –
wysokość obiektu 24,90m – 6 kondygnacji nadziemnych + 1 podziemna

Wartość Inwestycji 24 000 000,00 zł netto
Okres realizacji 05-2012r do 09-2012r.
Pełniona funkcja : kierownik budowy.
INVISO Jacek Jaskuła
56-100 Wołów
Ul. Zwycięstwa 31/1
www.inviso-nadzory.pl

 STOPIEŃ WODNY BRZEG DOLNY"

Stopień Brzeg Dolny, roboty remontowo-modernizacyjne

Inwestycja realizowana dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Remont i modernizacja jazu: Przebudowa maszynowni na filarach i prawym przyczółku jazu oraz przebudowie sterowni na lewym przyczółku i przebudowie belek poddźwigowych na jazie; Wymiana zamknięć głównych i zamknięć remontowych oraz wykonanie nowego układu zasilania sterowania jazem; Remont ubezpieczeń skarp koryta rzeki w dolnym stanowisku stopnia, zabezpieczenie wyboju, który powstał naprzeciwko przęsła jazu przylegającego do elektrowni oraz ubezpieczenia skarp języka rozdzielczego w jego końcowej części Budowa budynku socjalnego niezbędnego do obsługi jazu. Jaz jest pięcioprzęsłową konstrukcją dokową z dylatacjami w osi filarów, niskim progiem i zamknięciami zasuwowo-klapowymi. Światło jazu wynosi 5 x 23,00 m = 115,00 m. Rzędna piętrzenia – 108,00 m NN. Obecnie utrzymywana jest rzędna 107,50 m NN. Rzędna progu jazu 99,40 m NN.
Stanowisko dolne jazu (poszur) – poniżej progu znajduje się niecka wypadowa a poza progiem niecki na długości 30,0 m wykonane jest ubezpieczenie blokami betonowymi o gr. 1,0 m a w przęśle 5 płytą betonową i zakończone stalową ścianką szczelną. Poniżej ścianki zatopiony jest narzut kamienny o grubości warstwy ~2,0 m na geowłókninie. Narzut ułożony jest na długości 15 – 25 m poniżej stalowej ścianki. Projektowany budynek socjalny jako parterowy niepodpiwniczony o wymiarach w planie 20,60 x 11,10 m jest przewidywany do obsługi jazu.

Pełniona funkcja ; kierownik robót/budowy
Okres realizacji.2012r. –
Zleceniodawca : Navimor Invest S.A.
Wartość Inwestycji 54 869 507,11 zł netto

 

 Adaptacja pomieszczeń magazynowych na budynek przedszkola w Kamieńcu Wrocławskim przy ul. Cichy Kącik „Happy Kids” 

Przebudowa budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny z częścią usługową – przedszkolem, wraz z wewnętrzną linią energetyczną i zagospodarowaniem terenu, tj. utwardzeniem, miejscami parkingowymi oraz placem zabaw.
Pow. Użytkowa 695,41m2
Wysokość 6,06mi wymiary 16 x 52m
Powierzchnia zabudowy 832m2

Okres realizacji 12-06-2012 do 15-11 – 2012r.
Pełniona funkcja : Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
Wartość Inwestycji 3 000 000,00 zł netto
INVISO Jacek Jaskuła
56-100 Wołów
Ul. Zwycięstwa 31/1
www.inviso-nadzory.pl

Budowa doków rozłaadunkowych Whirlpool Wrocław 

Okres realizacji : 2013
Kierownik budowy
Wartość Inwestycji 450 000zł netto

 

 Budowa Centrum Logistyczno – Przemysłowego Kiełczowska

TKMAX Wrocław ul. Kiełczowska – Hala nr 1 i 3 wraz z przyległym zagospodarowaniem terenu

Regionalne centrum dystrybucji produktów odziezowych dla sieci sklepów TK Maxx swoim zasiegiem obejmujące sklepy w Europie Środkowo-Wschodniej jak również Europie Zachodniej. Służąca Magazynowaniu, sortowaniu, pakowaniu oraz dystrybucji do poszczególnych placówek.
Budynek magazynowy jednokondygnacyjny wraz z dobudowaną do niego częścią socjalno- biurową. W hali wykonano dwu poziomowa platformę roboczą do pakowania, sortowania towarów.
Budynek Hali
Powierzchnia zabudowy 26 593m2
Kubatura 372 302m3
Wymiary 221,12m x211,12m i wysokości 14,20m
Budynek Socjalno biurowy
Powierzchnia zabudowy 700m2
Kubatura 8610m3
Wymiary 53,29m x 13,29m i wysokości 12,30m
Wartość Inwestycji 39 000 000,00 zł netto
Okres realizacji : 10-2011 do 04-2012
kierownik robót

 „Rozbudowa magazynu i przebudowa wewnętrznych sieci, przyłączy i instalacji zewnętrznych wraz z wewnętrznymi ciągami pieszo-jezdnymi”

Budowa objęta nadzorem archeologicznym oraz wytycznymi od konserwatora zabytków. Obiekt posadowiony na mikro-palach. Konstrukcja nośna hali – stalowa. Obudowa hali – płyty warstwowe. Ze względu na niekorzystne warunki gruntowe obiekt posadowiony na mikropalach.
Powierzchnia wewnętrzna budynku po rozbudowie – 13715,30m2
.Powierzchnia rozbudowy budynku – 2395,85m2
Istniejąca przed rozbudową powierzchnia wewnętrzna budynku – 11319,45m2
Wysokość – 9,87m
Kubatura – 109 946,70m³
Posadzka bez spoinowa. -Bramy z napędem elektrycznym.-Elektrohydrauliczne rampy przeładunkowe.-Drzwi i rampy rozładunkowe z uszczelnieniem. -Oświetlenie 200 lux. -Ogrzewanie i wentylacja.
-Świetliki, klapy dymowe. -Hydranty przeciwpożarowe wewnętrzne i zewnętrzne. Drogi wewnętrzne, parkingi , place manewrowe Przebudowa wewnątrz zakładowych sieci wodociągowych, energetycznych i kanalizacyjnych. Zagospodarowane tereny zielone
Lokalizacja : Wrocław ul. Bora Komorowskiego 6 , działka nr 11/4,11/23,7/3,7/12, AM-16, obręb Zakrzów

INWESTOR : WHIRPOOL POLSKA S.A. Wrocław ul. Bora Komorowskiego 6
Wartość Inwestycji : 2 300 000, 00 zł netto
Okres realizacji : 09-2011do 03-2012 –
Kierownik Budowy Generalnego Wykonawcy

 „Rozbiórka czterech budynków technicznych”

Rozbiórkę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym projektem, obowiązującymi przepisami nie zagrażając bezpieczeństwu ludzi i mienia.
Budynek 1 – pow. zabudowy 164,75m2 wysokość 4,2m kubatura 691,95 m3
Budynek 2 – pow. zabudowy 521,81m2 wysokość 6,5m kubatura 3391,77 m3
Budynek 3 – pow. zabudowy 135,27m2 wysokość 5,8m kubatura 784,57 m3
Budynek 4 – pow. zabudowy 132,34m2 wysokość 4,9m kubatura 648,47 m3
Lokalizacja : Wrocław ul. Bora Komorowskiego 6 , działka nr 11/23, AM-16, obręb Zakrzów

INWESTOR : WHIRPOOL POLSKA S.A. Wrocław ul. Bora Komorowskiego 6

Rozbiórka czterech budynków technicznych znajdujących się w obszarze zabytków archeologicznych pod nadzorem Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Wartość Inwestycji 435 000,00 zł brutto
Okres realizacji : 08 do 09 2011r
Kierownik Budowy Rozbiórki Generalnego Wykonawcy

 

 Przebudowa Budynku Mieszkalnego Wielorodzinnego Wrocław Ul. Mickiewicza 30

Przebudowa budynku pod nadzorem konserwatora zabytku polegająca na :
-zaadoptowaniu podpiwniczenia na część rekreacyjną z basenem i sauną,

 • wykonaniu antresoli nad Parterm ,
 • Wykonaniu Szybu Windowego,
 • Zagospodarowaniu terenu,
 • przebudwie instalacji wewnetrznych
 • remoncie kapitalnym budynku.

Powierzchnia zabudowy 290m2
Powierzchnia użytkowa 830m2
Kubatora 2587m3

Wartośc Inwestycji : 1 200 000zł netto
Okres realizacji : 10-02-2012 do 10-10-2012
Kierownik Budowy

 

 Inwestycja firmy DPD Polska . Centralna Sortownia.

Budynek sortowni wraz z częściami biurowo-socjalnymi i technicznymi oraz z całą infrastrukturą zewnętrzną, taką jak chodniki, drogi, place manewrowe, miejsca parkingowe zlokalizowana w Strykowie”

Centralna Sortownia mieści się na niemal 9 ha.
Składa się z magazynu o powierzchni 13,5 tys. m kw. I
biura o powierzchni 2,5 tys. m kw.
Na jej terenie znajduje się także plac manewrowy o pow. 5,5 ha, który może pomieścić w ciągu nocy 300 samochodów.
Wyposażony jest on m.in. w:

 • 44 stanowiska rozładunkowe
 • 76 (docelowo 96) stanowisk załadunkowych.
  W sortowni zamontowano dwa sortery główne o wydajności po 17,5 tys. paczek na godzinę i sorter dla małych paczek i kopert o wydajności 8 tyś. paczek na godzinę.

Fundamenty żelbetowe monolityczne, Konstrukcja ścian, słupów stropów podciągów żelbetowa prefabrykowana. Konstrukcja dachu stalowa. Obudowa ścian płyty warstwowe,

Wartość inwestycji : 53 000 000,00 zł netto
Okres realizacji 07-2011r. – 04-2012r.
Pełniona funkcja : kierownik robót

PB CEZBED Sp. Z o.o.
Wrocław ul. Supińskiego 1
Budowa Fundamentów pod prasy linii mechanicznej typ I.M.V DM 80-4-5 w istniejącej hali 250/1 wydziału tłoczni ST na terenie zakładu produkcyjnego FagorMastercook S.A. ul. Żmigrodzka 143, 50-130 Wrocław, działka nr 1/10 AM-2 Obręb Karłowice

Zabezpieczenie wykopów na głębokość 8 m grodzicami stalowymi wraz z ramą usztywniająca obwodową
Fundament o wymiarach obwodowych 11,30m x 10m
Dla Potrzeb Prasy wykonano instalację wody lodowej i sprężonego powietrza, zasilających Prasę
Linia kablowa zasilająca rozdzielnicę Rp400/230 dla prasy DM80
O zainstalowanej mocy 187kW
Okres realizacji: 09-10- 2010 – kierownik robót
Wartość Inwestycji 1 300 000,00 zł netto

PB CEZBED Sp. Z o.o.
Wrocław ul. Supińskiego 1

   „ BUDYNEK BIUROWY Z MAGAZYNEM WYSOKIEGO SKŁADOWANIA O FUNKCJI SKŁADU HURTOWEGO BEZ SPRZEDAŻY DETALICZNEJ” przy ul. Działkowej w Warszawie ( dzielnica Włochy dz. nr 145)

Cały obiekt zrealizowany jest zgodnie z nowoczesnymi standardami dla biur i powierzchni magazynowych oraz wyposażony w niezbędną infrastrukturę przewidzianą dla tego rodzaju parków logistycznych. Budowa obejmująca :
1.hale magazynową z częścią biurową , wzdłuż której w osich F-E wykonano Długa antresolę, obiekt o konstrukcji Żelbetowo stalowej , pokrycie dachu Blacha trapezowa, paroizolacja, pianka PIR , Membrana dachowa, Obudowa Ścian płyty warstwowe, Fasady Aluminiowe,
2.drogi wewnętrzne,

 1. place manewrowe,
  4.parkingi dla 30 samochodów ciężarowych i 52 samochody osobowe, wjazd,
  5.sieci wewnątrzzakładowe, przyłącze energetyczne, gazowe, wodociągowe, kanalizacyjne. –
  Teren ogrodzony z całodobową ochroną.
  . -pow. zabudowy 18 602,57 m2
  -pow. użytkowa 19 968,41 m2
 • pow. Komunikacji 390,78 m2
 • pow. Całkowita 21 277,07 m2
  -kubatura 260 255,06 m3
  -długość 184,63 m -szerokość 97,38 m -wysokość 14,10 m
  – pow. Działki 37 269 m2
 • pow. Dróg i parkingów 16 596,57 m2
 • tereny zielone 2 069,48 m2
  Okres realizacji 10.2008r. -03.2009r. Funkcja : Kierownik Projektu
  Wartość inwestycji 40 500 000,00 zł netto

PB CEZBED Sp. Z o.o.
Wrocław ul. Supińskiego 1

 Inwestycja Firmy PoloMarket : „Budowa bazy magazynowej – centrum logistyczne obejmujące: -magazyn wysokiego składowania z wbudowanym zapleczem socjalno - biurowym wraz z magazynem opakowań, budynkiem socjalno-biurowym. Obiekt ,zlokalizowany na działce nr 172/2 obręb Przybyłów / ul. Główna/ Podmiejska , 42-100 Kłobuck” 

Cały obiekt zrealizowany jest zgodnie z nowoczesnymi standardami dla biur i powierzchni magazynowych oraz wyposażony w niezbędną infrastrukturę przewidzianą dla tego rodzaju parków logistycznych przystosowany indywidualnie dla potrzeb logistycznych Firmy POLOmarket. Budowa obejmowała :
1.hale magazynową,
2.stróżówkę,
3.drogi wewnętrzne

 1. place manewrowe,
  5.parkingi, wjazd,
  6.przeciwpożarowy zbiornik na wodę,
  7.budynek pompowni,
  8.sieci wewnątrzzakładowe, przyłącze energetyczne
 2. zbiornik retencyjno – odprowadzalny
  10.trzy kontenerowe stacje transformatorowe wraz z podstacją
 3. Trzy kontenery z agregatami prądotwórczymi
 4. szczelny wybieralny zbiornik na nieczystości ciekłe
 5. Przebudowa napowietrznej lini 15kV 13. sieci wewnątrzzakładowe w tym: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, p.poż., kanalizacji deszczowej czystej i brudnej oraz instalacje elektryczne
 6. MAGAZYN WYSOKIEGO SKŁADOWANIA -pow. zabudowy 37 269 m2 -pow. Utwardzone w tym drogi parkingi i place manewrowe 58 300m2 -pow. użytkowa 35 695 m2 -kubatura 486 000 m3 -długość 355,18m -szerokość 100,10m
  -wysokość 13,5m
  15.BIUROWIEC Pow. Zabudowy 486 m2 Pow. Użytkowa 1787 m2 Kubatura 6561 m3
  16.PORTIERNIA Pow. Zabudowy 33,5m2 Pow. Użytkowa 29,2 m2 Kubatura 533 m3
  17.MAGAZYN OPAKOWAŃ Długość 37,68m Szerokość 30,55m Wysokość 9,00m.

Wartość Inwestycji 40 700 000 zł netto.
Okres realizacji: 1-09-2009 do 23-05-2010r.
Funkcja : Kierownik Projektu

PB CEZBED Sp. Z o.o.
Wrocław ul. Supińskiego 1

Budowa Kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Świebodzice

Kanalizacja o łącznej długości 11 425mb DN 200, kolektory kamionkowe, studnie rewizyjne kanalizacyjne betonowe DN 1200, przyłącza kanalizacyjne PVC 100, technologie bez wykopowe, przeciski sterowane, Wykopy na głębokościach do 5,20 m

Prace prowadzone w obszarze objętym nadzorem Dolnośląskiego konserwatora zabytków.

Inwestor Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu przy Alei Wyzwolenia 39

Wartość Inwestycji 2 300 000 zł brutto.
Okres realizacji: 23-03-2009 do 21-08-2009r.
Funkcja : Kierownik Robót

PB CEZBED Sp. Z o.o.
Wrocław ul. Supińskiego 1

 „Centrum Magazynowo - Logistyczno - Usługowe "EUROLOGIS" w Długołęce”

Cały obiekt zrealizowany jest zgodnie z nowoczesnymi standardami dla biur i powierzchni magazynowych oraz wyposażony w niezbędną infrastrukturę przewidzianą dla tego rodzaju parków logistycznych. Obiekt wykonany pod klucz. Budowa hali obejmująca :

 • hale magazynową, z posadzką przemysłową, ścianami działowymi, systemem detekcji gazu, dymu i systemem tryskaczówki, hydrantów oraz oddymiania. Obiekt o konstrukcji żelbetowo Stalowej , Pokrycie dachu blacha trapezowa, paroizolacja, Pianka PIR, Membrana.
 • stróżówkę,
 • drogi wewnętrzne i wjazd
 • place manewrowe,
 • parkingi,
 • przeciwpożarowy zbiornik na wodę
 • budynek pompowni
 • sieci wewnątrzzakładowe, wod, kan , p.poż. Gazowa,
 • Zbiornik na gaz
 • przyłącze energetyczne
 • pow. działki 42 838m2
 • pow. zabudowy 15690 m2
 • pow. utwardzone 14 563,45m2
 • tereny zielone 12 638,98m2
 • pow. użytk. 15 989 m2,
 • kubatura 159 890 m3,
 • długość 205,12m, szerokość 76,12m, wysokość 10,5m

Okres realizacji 21.03,2008r. 28.03,2009r. –
kierownik projektu Generalnego Wykonawcy
Wartość inwestycji 27 000 000,00 zł netto
PB CEZBED Sp. Z o.o.
Wrocław ul. Supińskiego 1

 


Część socjalno – biurowa firmy WINCANTON w osiach A-A2/ 20-22 w hali DC5 w Centrum Logistycznym Bielany Wrocławskie

 • powierzchnia zabudowy 148,34m2
 • powierzchnia użytkowa 267,87m2
  Kubatura brutto 2168,87m3
  Wymiary 13,34 x 11,84 i wysokość 7,08m
  Ściany o gr. 24cm bloczkiz gazobetonu 6 Mpa i strop z płyt prefabrykowanych kanałowych o gr. 24cm o odporności ogniowej REI 120, schody żelbetowe wylewane na mokro
  Ściany działowe z płyt GK wykończonych tapetą , Sufity podwieszane modułowe, Fasady Aluminiowe, Stolarka wewnętrzna systemowa wraz z drzwiami P.poż. Posadzki Glazura i wykładziny.

Okres realizacji 03.03.2008r. do 18.04,2008r. –
kierownik robót Generalnego Wykonawcy
Wartość inwestycji 800 000,00 zł netto
PB CEZBED Sp. Z o.o.
Wrocław ul. Supińskiego 1
Część socjalno – biurowa firmy RHENUS w osiach A-A3/ 1-3 w hali DC5 w Centrum Logistycznym Bielany Wrocławskie

 • powierzchnia zabudowy 238,25m2
 • powierzchnia użytkowa 208,25m2
  Kubatura brutto 926,79m3
  Wymiary 19,18 x 12,42 i wysokość 3,89m
  Ściany o gr. 24cm bloczki silka 8 Mpa i strop z płyt prefabrykowanych kanałowych o gr. 25,50cm o odporności ogniowej REI 120
  Ściany działowe z płyt GK wykończonych tapetą , Sufity podwieszane modułowe, Fasady Aluminiowe, Stolarka wewnętrzna systemowa wraz z drzwiami P.poż. Posadzki Glazura i wykładziny.

Okres realizacji 18.02.2008r. do 30.03,2008r. –
kierownik robót Generalnego Wykonawcy
Wartość inwestycji 800 000,00 zł netto
PB CEZBED Sp. Z o.o.
Wrocław ul. Supińskiego 1

 


Rekultywacja Wysypiska Śmieci w Pruszkowie

Inwestycja polegała na wykopaniu i zutylizowaniu skażonego podłoża materiałami ropopochodnymi o łącznej objętości 180 000m3
Podłoże wymieniono, zagęszczono

Okres realizacji 09.07.2007r. – 10.09.2007 –
kierownik robót Generalnego Wykonawcy
Wartość Inwestycji 145 000,00 zł brutto
PB CEZBED Sp. Z o.o.
Wrocław ul. Supińskiego 1

 „ Budowa Hali magazynowej Nr 1 ProLogis Park Błonie - Centrum Logistyczne Błonie koło Warszawy”

Cały obiekt zrealizowany jest zgodnie z nowoczesnymi standardami dla biur i powierzchni magazynowych oraz wyposażony w niezbędną infrastrukturę przewidzianą dla tego rodzaju parków logistycznych.
Budowa obejmująca : halę magazynową, drogi wewnętrzne, parkingi i place manewrowe, Sieci wewnątrz zakładowe i przyłącza. Zaplecza socjalno biurowe.
pow. zabudowy 17 500 m2,
pow. użytkowa 17 333,87 m2,
kubatura 218 225 m3,
długość 250 m, szerokość 70m, wysokość 12,75m,
pow. Zabudowy Parku 96 958,40m2
pow. Terenów zielonych 28 400,31m2
pow. Szutrowa 4 036,71m2
powierzchne utwardzone asfaltowe 13 135,81
pow. Utwardzone bruk 37 737,95m2
Konstrukcja obiektu żelbetowo / stalowa
Obudowa ścian – płyty warstwowe
Pokrycie dachu Blacha , paraizolacja wełna mineralne , membrana dachowa

Okres realizacji 09.07.2007r. – 10.01.2008 –
kierownik robót Generalnego Wykonawcy
Wartość Inwestycji 30 000 000,00 zł brutto
PB CEZBED Sp. Z o.o.
Wrocław ul. Supińskiego 1

 Budowa Hali Magazynowej DC 4/5 w Centrum Logistycznym ProLogis Park Bielany Wrocławskie Wraz z Infrastrukturą techniczną

Budynek jednokondygnacyjny, nie podpiwniczony, część socjalna dwukondygnacyjna.
Pow. Zabudowy 54 948m2
Pow. Całkowita 56 598m2
Pow. Użytkowa 50 938m2
Kubatura brutto 659 376m3
Wysokość do: attyki 12,30m spodu konstr. 10,00m
Wysokość pomieszczeń biurowych 3m
Drogi o szerokości 4 i 8m
Place manewrowe o szerokości 28m
Ciągi piesze o szerokości 1,20m
Parkingi dla samochodów osobowych – 117miejsc
Parkingi dla samochodów ciężarowych 99 miejsc
Konstrukcja hali – żelbetowe – stalowa
Prefabrykaty żelbetowe, Konstrukcja stalowa dachu, okładziny ścian z ( Blacha + wełna gr 14cm + Blacha )
Budynek wyposażony w instalacje: grzewcze gazowe, wentylacyjne, hydrantowe, elektryczne, wod. Kan. CO. Inst. Tryskaczowa
Bloki socjalne oddzielone od części magazynowych ścianami REI 120
Pokrycie dachu ( Blacha, paro izolacja, Wełna min gr. 10cm, membrana dachowa )

Okres realizacji 19.03.2007r. do 7.07.2007r.
kierownik robót Generalnego Wykonawcy
Wartość Inwestycji 48 000 000,00 zł brutto
PPM POMET
WOŁÓW ul. Ścinawska

 Zespół Zabudowy Wielorodzinnej – Osiedle przy ul. Ścinawskiej w Wołowie. Przeznaczenie : usługowo mieszkalne

Zabdowa Mieszkaniowa o wysokości 14,55m składająca się z :
-Budynek wielorodzinny nr 1 o wymiarach 13,02 x 29,02 m, dwuklatkowy, podpiwniczony, z 4 kondygnacjami naziemnymi, 16 mieszkaniami

 • 8 mieszkań o powierzchni 41,15m2
 • 4 mieszkania o powierzchni 61,60 m2
 • 4 mieszkania o powierzchni 66,90m2
 • usługi o powierzchni 281,1m2
  Powierzchnia użytkowa 1 220,60m2
  Kubatura 17 991,65m3
 • Budynek Mieszkalny nr 2 o wymiarach 13,02 x 57,02 m, czteroklatkowy, podpiwniczony, z 4 kondygnacjami naziemnymi, 32 mieszkania
 • 18 mieszkań o powierzchni 41,15m2
 • 20 mieszkania o powierzchni 61,60 m2
 • 6 mieszkania o powierzchni 66,90m2
 • usługi o powierzchni 562,2m2
  Powierzchnia użytkowa 2374,05m2
  Kubatura 33 592,80m3

Pow. Zabudowybudynki i nawierzchnie 2542m2
Pow. Terenów zielonych ( pl. Zabaw, parkingi, trawniki – 3967m2
Pow. Działki 6479m2

Okres realizacji 16.10.2006 do 18-03-2007
kierowanie i nadzór budowy Generalny Wykonawca
Wartość Inwestycji 2 400 000,00 zł netto
PPM POMET
WOŁÓW ul. Ścinawska

Budowa 5 domków jednorodzinnych wraz z zabudową sieci wod. Kan. Wołów ul. Floriańska 

Pow. Zabudowy domku 140m2 całość 700m2
Pow. Zabudowy budynku 112m2całość 560m2
Pow. Uzytkowa budynku 95,50m2 całość 497,5m2
Kubatura 619,30 całość 3100m3
Budynki parterowe
Wymiary 14×14,30m i wysokość 5,74m

Okres realizacji 16.10.2006 do 18-03-2007
kierowanie i nadzór budowy
Wartosć Inwestycji 1 300 000,00 zł brutto
Zakład Remontowo-Budowlany FamBud Wołów

 „Remont dachu i elewacji w budynku banku Spółdzielczego w Wołowie ”

Całość prac remontowo – konserwacyjnych wykonano zgodnie z zaleceniami i dokumentacją projektowo – konserwacyjną budynku..
Obiekt znajdujący się w historycznym układzie urbanistycznym miasta wraz z przedmieściami.
Lokalizacja inwestycji : 56-100 Wołów ul. Piłsudskiego 27, dz. Nr 58/4
Parametry techniczne inwestycji budowlanej:
Prace remontowo – konserwacyjne polegały na :

 • zbicie starych tynków i odtworzenie nowych wraz z elementami architektonicznymi gzymsów, cokołów, opasek wokół okiennych
 • demontaż starego pokrycia dachu wraz z wzmocnieniem konstrukcji dachu , izolacja paro przepuszczalna, izolacja termiczna , nowe pokrycie dachu z dachówki ceramicznej karpiówki układanej w koronkę wraz z obróbkami blacharskimi i instalacjami odwodnienia dachu miedzianymi.
 • przemurowanie kominów z cegły spoinowej w kolorze dachówki
  INWESTOR : Urząd Miasta i Gminy w Wołowie Rynek Ratusz 1

Okres realizacji 3.10.2005 do 5.11.2005r
Zastępca kierownika budowy
Wartość Inwestycji 130 000,00 zł brutto

Zakład Remontowo-Budowlany FamBud Wołów

 „Hala Produkcyjna z częścią socjalną ” jako rozbudowa istniejącego obiektu”

Lokalizacja inwestycji : Wołów ul. Powstańców Śląskich 17
Hala produkcyjna z zapleczem socjalnym jako rozbudowa istniejącego obiektu.
Hala o powierzchni 2 048 m2 ( wymiary 28,5m x 82,5m )
Kubatura 18 000 m3,
Przeznaczenie obiektu – produkcja pianek o określonych formatach przy produkcji mebli. Hala o konstrukcji stalowej.
INWESTOR : ICM MEBLE WOŁÓW ul. Powstańców Śląskich 17

Okres realizacji 20.02.2006 do 22.08.2006
Wartość Inwestycji 1 300 000,00 zł brutto
Zastępca kierownika budowy

Zakład Remontowo-Budowlany FamBud Wołów

 „Centrum Motoryzacji z zapleczem socjalno - administracyjnym ”

Lokalizacja inwestycji : Uskorz Mały , Gmina Wołów dz. Nr 153/3 Am-1
Obiekt wolnostojący, 2 kondygnacyjny, niepodpiwniczony o zróżnicowanej pod względem wysokości i formy bryle składający się z :

-hali warsztatowej jednonawowej, 2 stanowiskowej o wymiarach 24,15m x 7,25 m i wysokości 5,75 m

 • hali stacji kontroli pojazdów o wymiarach 25,25 m x 6,15m i wysokości 6,30m
 • zaplecza biurowo – administracyjnego

Powierzchnia zabudowy 616,81 m2
Powierzchnia użytkowa 616,60 m2
Kubatura 3422 m3
INWESTOR : V-TEAM Sp. z o.o. 56-100 Wołów Uskorz Mały

Okres realizacji 19.12.2005 do 18.02.2006
Wartość Inwestycji: 1 350 000,00 zł netto
Zastępca kierownika budowy

Zakład Remontowo-Budowlany FamBud Wołów
„Budynek Mieszkalno – Usługowy w Wołowie ”

Lokalizacja inwestycji : 56-100 Wołów ul. Pułaskiego , dz. Nr 33 AM 27
Inwestycja polegała na adaptacji : pomieszczeń:
-parteru na rzecz apteki i przychodni lekarskiej

 • na pozostałych kondygnacjach wykonano mieszkania typu STUDIO. Budynek 3 kondygnacyjny o
  -powierzchni netto 689,3 m2
 • w tym część istniejąca to 216 m2
 • część nadbudowana to 472,7 m2.
 • Kubatura ogółem 2457 m3
 • w tym część istniejąca 765 m3
 • część nadbudowana 1692 m3.
  INWESTOR : Anna i Leszek Koczuk, Wołów ul. Osiedlowa 53

Okres realizacji 7.12.2005 do 9.09.2006r
Wartość Inwestycji 1 800 000,00 0zł netto
Zastępca kierownika budowy

Religa Dariusz Religa

 Budowa osiedla 40 domków jednorodzinnych Kiełczów ul. Akacjowa – MAKOWE POLE

Zamkniete osiedle domków w niskiej willowej zabudowie z ogrodami, tarasami, miejscami postojowymi, w nowoczesnej architekturze Kameralne osiedle z własnymi garażami w cenie mieszkania.

Budowa domków jednorodzinnych w zabudowie: bliźniaczej , szeregowej i wolnostojącej wraz z uzbrojeniem terenu w: sieć p.poż, wodociagową , kanalizacyjną energetyczną, oświetlenie terenu , drogi i place utwardzone , plac zabaw dla dzieci
Powierzchnia działki 79 459,70 m2
Powierzchnia zabudowy 4128m2
Powierzchnia użytkowa 5356m2
Kubatura 78324m3

Okres realizacji 08.2005 do 10-2005
kierowanie i nadzór budowy
Wartość Inwestycji 12 800 000,00 zł netto
Zakład Remontowo-Budowlany FamBud Wołów ul. Ścinawska 13

 " Centrum rekreacji - Kąpielisko Wołów "

Centrum Rekreacji – Kąpielisko Wołów

Adaptacja starego kąpieliska na potrzeby rekreacyjne sportowe. OBIEKT Dostosowany dla osób niepełnosprawnych.
Niecka sportowa o wymiarach 50x21m,
basen rekreacyjny
brodzik
Budynek główny zaplecza basenu

 • pow. Zabudowy 740,40m2
 • pow. Użytkowa 772,90m2
 • pow. Całkowita 997,80m2
 • kubatura 2979,60m3
  budynek Kotłowni i Magazyn Chemii
  Stacja uzdatniania wody – budynek Filtrów
 • pow. Zabudowy 272,60m2
 • pow. Użytkowa 772,90m2
 • pow. Całkowita 272,60m2
  Boiska sportowe do:
 • siatkówki 6x14m
 • koszykówki 10x21m
  Domek na kajaki + pływalnia na kajaki
  Górka na sanki.
 • pow. działki 31 136 m2
 • pow. zabudowy 988m2
 • pow. placów utwardzonych 2790 m2
 • pow. Parkingu 1029m2
 • pow. zieleni 10 259 m2
 • Widownia dla 513 osób
 • 50m zjeżdżalnia do wody
  Wartość Inwestycji 6 200 000,00 zł netto
  Okres realizacji 2.2005r.-09-2005r.
  asystent kierownika budowy