Budowa Hali Agregatów Prądotwórczych Huta Miedzi w Głogowie
Budynek zespołów prądotwórczych 6kV do zasilania obszarów chłodzenia Pieca Zawiesinowego i Pieca Elektrycznego w Hucie Miedzi „Głogów” wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu wokół obiektu w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Pirometalurgii KGHM Polska Miedź S.A. – Piec Zawiesinowy w Hucie Miedzi Głogów I”
Przedmiotem inwestycji budowlanej na rzecz KGHM Polska Miedź S.A. było zaprojektowanie, wybudowanie, wyposażenie i uruchomienie budynku zespołów prądotwórczych 6kV do zasilania obszarów chłodzenia Pieca Zawiesinowego i Pieca Elektrycznego w Hucie Miedzi „Głogów” w nowo budowanym obiekcie budowlanym o pow. Zabudowy 440,22m2, kubaturze 3839m3 , powierzchni użytkowej 373,16m2. Pow. Działki 4137,00 m2 , pow. Utwardzone dojazdów 1009,70 m2, pow. Chodników 102,40 m2.wraz z przyłączami elektroenergetycznymi,teletechnicznymi, wodnym i kanalizacyjnym.
Budynek został wykonany jako wielkoprzestrzenna hala w technologii lekkiej zabudowy o konstrukcji stalowej i żelbetowej. Ściany zewnętrzne z płyt warstwowych. Wewnątrz hali znajduje się pomieszczenie agregatów prądotwórczych. Wydzielone pożarowo zostały pozostałe pomieszczenia. Strop nad pomieszczeniami socjalnymi i technicznymi tworzy antresolę w hali agregatów.
W pomieszczeniach rozdzielni SN, rozdzielni NN oraz nastawni wykonano systemową podłogę podniesioną. Obiekt niepodpiwniczony. W budynku zlokalizowano komory transformatorowe, rozdzielnię NN, rozdzielnię SN, sterownię – nastawnię, zaplecze techniczne.
Zespoły prądotwórcze są przeznaczone do zasilania w sytuacjach awaryjnych związanych z zanikiem napięcia (napięć) zasilania podstawowego z głównych stacji zakładowych GST I 110/6 kV i GSE 6 kV przynależnych im rozdzielnic 6 kV obszarów chłodzenia pieca zawiesinowego w Hucie Miedzi Głogów. System awaryjnego zasilania przewidziany jest dla dwóch podsystemów technologicznych: obszar powietrza chłodzenia trzonu PZ i PE oraz obszar wody chłodzącej PZ i PE.
Dla każdego z tych obszarów przewidziano odrębne awaryjne zespoły agregatów prądotwórczych projektowane do zainstalowania w nowo projektowanym budynku agregatów prądotwórczych.
 
Okres realizacji 25.09.2015-09.11.2016r
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
Zleceniodawca: Delta Power Sp. z o.o.
Wartość Inwestycji: 11 800 000,00 zł netto

Możesz również polubić…